Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych pozytywnie zaopiniowała kandydatury Edwarda Pietrzyka na ambasadora w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej.

 

Edward Pietrzyk jest generałem broni, b. ambasadorem Polski w Iraku. Urodził się w 1949 r. w Rawie Mazowieckiej. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (1971 r.), ukończył też Wojskową Akademię Artylerii w b. ZSRR (1980 r.) oraz Akademię Sztabu Generalnego w b. ZSRR (1990 r.). W 1998 r. uzyskał tytuł Master of Science in National Security Strategy w Narodowym Uniwersytecie Obrony USA.
W 1988 r. objął stanowisko zastępcy dowódcy wojsk rakietowych i artylerii Warszawskiego Okręgu Wojskowego. W 1990 ukończył Akademię Sztabu Generalnego ZSRR. W 1992 został szefem Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W latach 1998-2000 pełnił funkcję zastępcy dowódcy Wielonarodowego Korpusu „Północny Wschód”. W latach 2000 – 2006 był dowódcą wojsk lądowych. // //
W latach 2007-2008 Pietrzyk był ambasadorem w Bagdadzie. Na początku października 2007 r., w wyniku zamachu na polski konwój w Iraku, Pietrzyk został ranny. W zamachu zginął kierowca ambasadora, a czterech innych funkcjonariuszy BOR zostało rannych. Misję w Bagdadzie Pietrzyk zakończył w 2008 r. w związku ze stanem zdrowia po zamachu.
Pietrzyk posiada także wiele odznaczeń państwowych i międzynarodowych m.in. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2007 r.), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1999 r.), Złoty Krzyż Honorowy Bundeswehry (2001 r.), Krzyż Zasługi z Gwiazdą (Verdienstkreuz mit Stern – 2003 r.) oraz dwukrotnie Medal za Zasługi – The Legion of Merit (Degree of Commander – 2002 r. i 2006 r.). Zna biegle język angielski i rosyjski. Jest żonaty, ma dwóch synów.
Pietrzyk zapowiedział na piątkowym posiedzeniu komisji, że podstawowym działaniem polskiej placówki dyplomatycznej w Phenianie pod jego kierownictwem będzie „podtrzymywanie polsko-koreańskiego dialogu politycznego”. Jego zdaniem, pojawiają się szanse na poszerzenie współpracy w dziedzinie m.in. gospodarczej, naukowej oraz technologicznej. Chciałby też promować wymianę naukową i edukacyjną.
Pietrzyk zwrócił także uwagę na kwestię posiadania przez Phenian broni masowego rażenia. Jak mówił, „głównym zadaniem będzie monitorowanie, zbieranie i analizowanie polityki wewnętrznej i zagranicznej Korei Północnej, przede wszystkim w kontekście nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia i bezpieczeństwa na całym Półwyspie Koreańskim”. Kolejnym priorytetem, który wymienił będzie wspieranie inicjatyw Unii Europejskiej w zakresie przestrzegania praw człowieka, pomocy humanitarnej i rozwojowej.

Źródło: Onet.pl