Dwudziesty Światowy Raport stanowi przegląd najważniejszych zagadnień w dziedzinie praw człowieka w 2009 r. Jak zwykle, Korea Północna została oceniona jako jedno z najgorszych państw na świecie, jeśli chodzi o przestrzeganie tych praw.

 

Raport wskazuje na konkretne przykłady łamania praw jednostki, jak np. całkowity brak opozycji w kraju, brak wolnych mediów czy wolności wyznania. Jako „poważne problemy” w KRLD wymienia się aresztowania i przetrzymywanie więźniów bez wyroku sądowego, tortury oraz brutalne zatrzymania. Raport zwraca uwagę także na publiczne egzekucje, które wykonywane są za takie przestępstwa, jak: kradzież mienia państwowego, gromadzenie zapasów żywności czy inne „antysocjalistyczne” wykroczenia.
Raport podkreśla też dramatyczną sytuację uciekinierów z Korei Północnej w Chinach, którzy żyją w ciągłym strachu przed aresztowaniem i ekstradycją. Ponadto kobiety stają się często ofiarą handlu ludźmi.
W raporcie padają także słowa krytyki pod adresem Korei Południowej, a konkretnie — inwestycji południowokoreańskich w Kompleksie Przemysłowym Kaesong, w którym firmy z Południa zatrudniają pracowników z Północy w warunkach dalekich od międzynarodowych norm prawnych dotyczących wolności zrzeszania się, prawa do rokowań zbiorowych, równości płci czy też pracy dzieci.

źródło: http://www.dailynk.com/

 

Pełny tekst Światowego Raportu 2010 dostępny jest na stronie : http://www.hrw.org/world-report-2010