Ostatnio głośno o tym, że Kim Jong Un zostanie następcą Kim Jong Ila. Istnieją pogłoski, że Kim Jong Un jest już członkiem KC PPK, ale właściwie co to za instytucja?

KC PPK jest największą organizacją polityczną oraz największym organem decyzyjnym w Korei Północnej. Zwołuje m.in. zjazdy członków Partii Pracy Korei – ostatni  VI Zjazd odbył się w październiku 1980 roku. Podczas niego Kim Jong Il został członkiem Biura Politycznego PPK oraz Centralnej Komisji Wojskowej. To właśnie wtedy wprost Kim Ir Sen ogłosił go swym następcą.

Na dzień dzisiejszy żaden analityk sceny politycznej Korei Północnej nie wie dokładnie, ilu członków liczy ta organizacja. Szacuje się, że należy do niej od 130 do 140 osób. Cztery organizacje są bezpośrednio pod kontrolą KC PPK: Biuro Polityczne, Sekretariat, Centralna Komisja Wojskowa oraz Centralna Komisja Audytorska. Sekretariat kieruje natomiast 21 departamentami PPK.

Plenum KC PPK powinno odbywać się co pół roku, ale w praktyce jest zwoływane zdecydowanie rzadziej. Komitet Centralny jest głównym organem decydującym o modelu polityki prowadzonej przez Koreę Północną. KC jest też ciałem odpowiedzialnym za zarządzanie finansami PPK. Na dzień dzisiejszy wydaje się, że KC PPK odgrywa, wraz z Komisją Obrony Narodowej, coraz ważniejszą rolę w systemie politycznym Korei Północnej. Wynika to z tego, że każdy członek KON należy także do KC PPK.