Dziewięciu spośród 10 południowokoreańskich biznesmenów odpowiada, że jego kraj nadal nie jest przygotowany na potencjalną reunifikację z Północnym sąsiadem.  Nie mniej jednak 7 z 10 uważa takowy krok za potrzebny i wartościowy.

To ciekawe badanie zostało przeprowadzone przez Uniwersytet Yonsei  w Seulu, który specjalizuje się w przeprowadzaniu badań naukowych.

Badanie również wskazuje, że 41% z 1,015 przebadanych wyraża  chęć i nadzieje na  osiągnięcie ewentualnych zysków ze zjednoczenia.  15% ankietowanych odpowiedziało pozytywnie na pytanie, czy w razie zjednoczenia wyruszaliby do północnej Korei na stałe w celu poszerzania własnych działalności gospodarczych.

Badanie pokazuje nam, jak  Południe  ocenia zjednoczenie okiem reprezentanta biznesu.  Widać, że przedsiębiorcy mają nadzieje na osiągniecie zysków dzięki  zniesieniu granic.  Nic dziwnego otworzył by się rynek zbytu z liczbą około 22 milionów ludzi, niestety bardzo biednych ludzi.

źródło: Yonhap,  Yonsei.ac.kr