Jang Song-Taek został wysłany do Pekinu w celu przeprowadzenia rozmów na temat dwóch specjalnych stref ekonomicznych. Są to strefy Rason, Hwangumpiong i Wihwado. Strefy te są położone przy granicy z Chinami. Celem Jang Song-Taeka jest przekonanie chińczyków o to by dali więcej pieniędzy które pomogą rozwinąć strefy i zbudować tam nowe przedsiębiorstwa.
Źródło
interia.pl