Z informacji zebranych przez naszych partnerów działających od wielu lat w Korei Północnej wynika, że wśród osób podających się za chrześcijan na obszarze wzdłuż granicy chińsko-północnokoreańskiej aż 70% stanowią agenci północnokoreańskiego reżimu. Są oni specjalnie szkoleni przez reżim, by podszywać się pod prawdziwych wyznawców Chrystusa i w ten sposób wyłudzać pomoc od zachodnich chrześcijan. Organizacje chrześcijańskie i charytatywne działające na tych terenach i nieświadome tego faktu mogą tak naprawdę wspierać północnokoreański reżim!Według najbardziej wiarygodnych danych szacunkowych w Korei Północnej jest obecnie ok. 100 tys. wyznawców Chrystusa, z czego ok. 30 tys. przebywa w więzieniach i obozach koncentracyjnych. Wszyscy oni potrzebują naszych modlitw i wszelkiej innej możliwej pomocy. Niemniej jednak musimy pamiętać, by postępować mądrze i nie podejmować pochopnych działań tak, aby nasza pomoc trafiała do właściwych osób. Módlmy się o mądrość , wytrwałość i rozróżnienie duchowe dla wszystkich organizacji działających wśród Koreańczyków z Północy. Wstawiajmy się do Boga za Kościołem północnokoreańskim, który pomimo straszliwych prześladowań przetrwał i cały czas się rozwija.

Źródło: chrzescijanin.pl