Xi_Jinping_Sept._19,_2012Parlament Chin – Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych – formalnie zatwierdził 59-letniego Xi Jinpinga na urząd prezydenta tego kraju . Już wcześniej przejął on stanowisko szefa partii i kontrolę nad armią. Tym samym, w ramach głębokich zmian pokoleniowych w chińskim kierownictwie, Xi Jinping zastąpił dotychczasowego szefa państwa, 69-letniego Hu Jintao. Zatwierdzono także zmiany w resortach. Zgodnie z planem restrukturyzacji resort ds. kolei stanie się częścią ministerstwa transportu, a komisja ds. planowania rodziny wejdzie w skład ministerstwa zdrowia. Zwiększone natomiast zostaną kompetencje organów kontroli żywności i leków.

Źródło: m.wiadomosci.gazeta.pl