Serdecznie zapraszamy na komentarz dra Nicolasa Leviego na temat mianowania nowego ministra ds. sił zbrojnych w KRLD. Komentarz został pierwotny opublikowany na łamach strony Centrum Studiów Polska Azja.