Numer PISM (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych) Policy Papers autorstwa dr Nicolasa Levi. Dokument jest dostępny tutaj.

Polecamy serdecznie:)