Zgromadzenie Ogólne ONZ zagłosuje jutro w sprawie rezolucji autorstwa Unii Europejskiej dotyczącej łamania praw człowieka w KRLD.

Przypomnijmy, iż UE żąda stawienia się Kim Jong-una przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym.

Źródła: ndtv.com