Reżim zwrócił się do Rady Bezpieczeństwa ONZ z wnioskiem o poddanie pod obrady kwestię rozpoczęcia dochodzenia w sprawie prześladowań więźniów przetrzymywanych przez CIA. Kilka tygodni temu podobny wniosek przeciwko łamaniu praw człowieka w Korei Północnej był głosowany w jednej z komisji ONZ. Zdaniem przedstawicieli azjatyckiego kraju kwestia tortur, których miała dopuszczać się CIA, jest sprawą, którą należy się natychmiast zająć, ponieważ jej niewyjaśnienie może prowadzić do narażenia pokoju i stabilności międzynarodowej.

Źródło: korwin-mikke.pl