KPGC 2015 : The Korean Peninsula in a global context. Opportunities and challenges in the 21st century.

Call For Papers

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, Zakład Kultur Azji mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w sympozjum:

The Korean Peninsula in a global context. Opportunities and challenges in the 21st century.

Poprzez interdyscyplinarny charakter sympozjum, dążymy do poruszenia wielu kwestii powiązanych ze współczesnym Półwyspem Koreańskim zarówno w sferze kulturowej, politologicznej, ekonomicznej czy historycznej. Referaty będą dotyczyć zarówno Korei Południowej jak i Północnej.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w sympozjum – zarówno w charakterze referentów, jak i uczestników dyskusji.

Obrady wydarzenia odbywać się będą w języku angielskim.

Data: 10 marca 2015

Miejsce: Pałac Staszica, pok. 312, siedziba IKŚiO PAN

Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej, wstęp wolny.

Termin przesyłania abstraktów referatów upływa 31 stycznia 2015 roku. W ciągu dwóch tygodni od tej daty poinformujemy o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres dr Nicolasa Leviego (nicolas.levi@iksio.pan.pl) lub na adres acta.asiatica@iksio.pan.pl

Termin przesyłania artykułów do publikacji upływa  do 10 marca 2015 roku.

Przewidujemy wydanie wybranych tekstów w naszym czasopiśmie naukowym Acta Asiatica Varsoviensa. www.iksio.pan.pl/aav