Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, Zakład Kultur Azji mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w sympozjum:
Cultures and politics on the Korean Peninsula.
Konferencja będzie poświęcona ważnym zagadnieniom procesu przemian w sferze kultury i polityki na Półwyspie Koreańskim. Zaplanowany udział przedstawicieli świata nauki i dyplomacji pozwoli na dokonanie bilansu sytuacji politycznej na Półwyspie Koreańskim.
Referaty będą dotyczyć zarówno Korei Południowej jak i Północnej.


Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w sympozjum – zarówno w charakterze referentów, jak i uczestników dyskusji.
Językiem konferencji będzie język angielski
Data: 22 listopada 2016
Miejsce: Warszawa, Pałac Staszica, pok. 312, siedziba IKŚiO PAN
Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej, wstęp wolny.
Termin przesyłania abstraktów referatów upływa 15 października 2016 roku. W ciągu dwóch tygodni od tej daty poinformujemy o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia.
Termin przesyłania artykułów do publikacji upływa do 31 grudnia 2016 roku.
Przewidujemy wydanie wybranych tekstów w naszym czasopiśmie naukowym Acta Asiatica Varsoviensa. www.iksio.pan.pl/aav
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres
dr Nicolasa Leviego – nicolas.levi@iksio.pan.pl