Aby nie być kompletnie uzależniona od Chin, Korea Północna próbuje zaprzyjaźnić się z innymi państwami lub zwiększyć współprace z byłymi partnerami.

Jeden z nich jest Rosja. Korea Północna i Rosja sąsiadują ze sobą. Mają wspólną lądową granicę o długości  17,1 kilometrów. Oba państwa są zainteresowane we wszechstronnej współpracy. Zainteresowanie po stronie północnokoreańskiej jest konsekwentnie zrealizowane w praktyce i może osiągnąć jeszcze większy postęp. Dobro sąsiedzkie partnerskie stosunki Rosji z Koreą Północną określane są przez wzajemną przyjaźń uwiecznioną traktatem przyjaźni podpisany w 1961 roku. Te stosunki zawierają istotny aspekt. Korea Północna bada doświadczenia Rosji w reformowaniu gospodarki, jej modernizacji i umiarkowanego wzrostu postkomunistycznej Rosji. Realizacja tej współpracy pochłonie wiele lat. W ciągu najbliższego dziesięciolecia, Korea Północna musi postawić akcent na modernizację swojej gospodarki, na wymianę infrastrukturę oraz wprowadzeniu reform politycznych, korzystne nie tylko dla narodu, ale i dla polityków północnokoreańskich.