Zapraszamy do nadsyłania artykułów naukowych do czasopisma naukowego „Acta Asiatica Varsoviensia”.

„Politeja” jest pismem naukowym Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Aakdemii Nauk  publikującym artykuły naukowe z dziedziny szeroko pojętych nauk humanistycznych politycznych, społecznych, politycznych, oraz kulturoznawstwa.

Zapraszamy Autorów – pracowników naukowych i doktorantów, z ośrodków naukowych w kraju i za granicą do składnia oryginalnych artykułów naukowych oraz recenzji książek. Stosujemy przypisy harwardzkie.

Artykuły należy przesyłać bezpośrednio na adres redakcji : acta.asiatica@iksio.pan.pl