Analiza
Tradycje Konfucjanizmu wykorzystane w budowie sytemu ideologicznego w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Oryginalny autor tekstu M. Danielewski Konfucjanizm jest jednym z wielu systemów filozoficzno-religijnych występujących na świecie. Został

Przeczytaj